Sejarah di tanah nusantara, terutama di Indonesia bermula dari tahun 78 Masehi, yang mana tahun ini merupakan awal masuknya ajaran Hindu ke Indonesia. Sejak saat itu mulai lahir kerajaan-kerajaan Hindu seperti Majapahit dan Kediri. Setelah itu Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang, dan kerajaan Islam mulai lahir di Indonesia juga. Untuk urutan lebih detail, dapat melihat urutan peristiwa Nusantara yang terdapat di bawah

Urutan Peristiwa

Masuknya Hindu ke Indonesia

 • 78 Masehi : Kedatangan bangsa Hindu di Indonesia. Permulaan perthitungan Tahun Jawa.
 • Abad IV-V : Kerajaan Hindu di Jawa Barat Tarumanegara. Raja : Purnawarman. Ibu kota Jansinga. Di Jawa Tengah : Kerajaan Kalingga.
 • 414 : Perkunjungan Fa Hien musafir Tionghoa ke Indonesia.
 • 433 dan 435 : Dua kali perkunjungan utusan Tarumanegara ke Tiongkok.
 • Kira-kira th. 450 M : Di Kalimantan : kerajaan Muarakaman atau Kutai. Raja-rajanya : Kudungga, Asjwawarman dan Mulawarman.
78 Masehi

Kerajaan Jawa Timur

 • Kira-kira th. 929-947 M : Empu Sindok, raja pertama Jawa Timur, pusat : Singasari.
 • 947-990 : Sri Isyana Tunggawijaya, puteri Sindok memerintah.
 • 990-1007 : Pemerintah Darmawangsa. Dalam zamannya diterjemahkan Mahabarata dari bahasa Sansekerta bahasa Jawa.
 • 991-992 : Penyerangan darmawangsa ke Sriwijaya. Gagal.
 • 1006-1007 : Sriwijaya menuntut balas. Darmawangsa tewas.
 • 1010 : Utusan terdiri dari bupati-bupati meminta pada Airlangga, menantu Darmawangsa untuk mengendalikan pemerintahan.
 • 1019-1041 : Pemerintahan Airlangga. Ibu kota: Kahurioan. Dalam zamannya Empu Kanwa menciptakan : Arjunawiwaha.
 • 1028-1035 : Airlangga turun tahta. Kerajaan yang dengan susah payah disatukan dibagi dua untuk kedua putranya. Jenggala dengan ibu kota Kahuripan. Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Daha.
925-1042 Masehi

Kerajaan Kediri

 • Kira-kira th. 929-947 M : Empu Sindok, raja pertama Jawa Timur, pusat : Singasari.
 • Terjadilah peperangan antara kedua putra Airlangga untuk merebut hegemoni. Akhirnya Kediri berkuasa. Pengaruhnya sampai ke Indonesai Timur.
 • 1115-1134 : Pemerintahan Kamicwara I. Dalam zamannya Empu Darmaja menjiptakan : Smaradahana.
 • 1135-1157 : Jayabaya, raja-ahli-nujum. Empu Sedah menterjemahkan sebagian Mahabrata: Bratayuda. Pujangga lain Empu Panuluh.
 • 1157-1171 : Sarweswara
 • 1171-1181 : Areyyeswara
 • 1181-1185 : Kroncharyadipa
 • 1185-1194 : Karmicwara II
 • 1194-1200 : Sarweswara
 • 1200-1222 : Kertajaya
 • 1222 : Kertajaya dikalahkan oleh Ken Angrok, raja Singasari
 • 1222-1227 : Ken Angrok bergelar Rajasa, raja pertama singasari. Pusat: Tumapel yang diganti namanya dengan Singasari.
 • 1227 : Ken Angrok dibunuh oleh anak tirinya Anusapati.
 • 1227-1248 : Pemerintahan Anusapati.
 • 1248 : Tohjaya memerintah.
 • 1248-1268 : Ranggawuni ( Sriwisnuwardana).
 • 1268-1292 : Kertanegara raja terakhir Singasari.
 • 1275 : Ekspedisi ke Melayu. Sriwijaya ditaklukan.
 • 1284 : Ekspedisi ke Bali
 • 1289 : Hubungan Singasari dengan Kubilai Khan, Kaisar Tiongkok, menjadi buruk.
 • 1292 : Serangan atas Singasari oleh Jayakatwang, anak Kertajaya.
1042 – 1222 Masehi

Kerajaan Kediri II

 • Kerajaan ini tidak lama berdirinya. Berdirinya disertani dengan pemerintahan-bayangan Majapahit yang akan menjelma. Bary saja Jakatwang memerintah, kerajaan telah jatuh ketangan yang lebih berhak : Raden Wijaya, keturunan Ken Angrok
 • 1293 : Angkatan laut Tiongkok dibawah pimpinan Hei Mi, Kan, Hsing dan Hsi Pi berlabuh di Tuban. Maksudnya untuk menghajarKertanegarta yang sudah meninggal. Raden Wijaya memakai kesempatan ini. Pertama kali bersatu dengan pasukan Tiongkok dan bersama-sama menjerang Jayakatwang yang dapat dikalahkan. Raden Wijaya kini balik gagang dan mengusir pasukan Tiongkok.
1292-1293 Masehi

Kerajaan Majapahit

 • 1293-1309 : Raden Wijaya, dengan gelar Kertarajasa Jayawrdana, radja Majapahit pertama.
 • 1309-1328 : Pemerintah Jayanegara
 • 1328-1350 : Prabu Kenya atau Tribuanatunggadewi memerintah.
 • 1350-1389 : Pemerintahan Hayam Wuruk zaman keemasan Majapahit. Hampir seluruh Indonesia dalam kekuasaan. Buat pertama kali dipakai kata : Nusantara.
  Pujangga : Empu Prapanca menulis Negarakertagama.
  Empu Tantular : Arjunawijaya Sutasoma
 • 1364 : Gajah Mada, perdana menteri utama Majapahit, meninggal, setelah lebih kurang 33 tahun memegang jabatan penting ini.
 • 1389-1400 : Pemerintahan pertama Wikramawardana
 • 1429-1447 : Pemerintahan kedua Suhita
 • 1447-1451 : Pemerintahan Bre Tumapel
 • 1437 : Kediri memerdekakan diri dari Majapahit
 • 1478 : Rja Kediri, Giridrawardana mengusir raja-raja keturunan Raden Wijaya
 • 1520 : Kejatuhan Majapahit seluruhnya. Tamatlah riwayatraja-raja keturunan Ken Angrok
1293-1309 Masehi

Jawa Barat

 • 1030 : Berdirinya kerajaan hindu : Sunda dengan rajanya Sri Jayabupati.
 • 1190 : Kerajaan Galuh dengan rajanya Ratu Pusaka
 • 1333 : Kerajaan Pajajaran, dengan ibu kota Pakuan. Rajanya Ratu Purnama
Urutan Peristiwa

Bangkitnya Islam di Dunia

 • 570 Masehi : Lahirnya Nabi Muhammad S.A.W
 • 622 Masehi : Nabi Muhammad hidjrah dari Mekah ke Medina Permulaan perkiraan Tahun Islam.
 • 632 Masehi : Wafatnya Nabi Muhammad S.A.W
570 Masehi

Masuknya Islam ke Indonesia

 • Kira-kira abad ke-13 (1290) : Islam masuk ke Indonesia.
 • Kerajaan Islam di Sumatera : Perlak dan Samudera Pasai
  Kira-kira abad ke-14 : Malaka pusat perkembangan Islam.
 • 1419 : Maulana Malik Ibrahim, wafat di Gersik. Pengembang Islam yang pertama di Jawa Timur
 • 1511 : Bandar Malaka jatuh kedalam tangan orang Portugis
 • 1518 : Adipati Junus mencoba merebut Malaka. Kerajaan kerajaan Islam pertama di Jawa berdiri : Demak dengan raja perama Raden Patah
 • 1518-1521 : adipati Junus memerintah Demak
 • 1521 : Pasai jatuh ketangan Portugis
 • 1527 : Falatehan menaklukan Banten dan menjadi penyiar Islam di Jawa Barat.
 • 1568 : Baten melepaskan diri dari Demak
 • 1570 : Falatehan wafat dimakamkan di Gunung Jati
1290 Masehi

Timbulnya Mataram Islam (Mataram II)

 • Kira-kira abad ke-13 (1290) : Islam masuk ke Indonesia.
 • 1569 : Tanda kekuasaan kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Kyai Gede Pemanahan, petinggi Mataram, daerah terkemuka dibawah pemerintahan Pajang.
 • 1575 : Kyai Gede Pemanahan wafat
 • 1575-1601 : Sutawijaya \Senopati, putra Kyai Gede, raja pertama Mataram.
 • 1582 : Pajang dikepung Mataram
 • 1586 : Pajang dipidahkan ke Mataram
 • 1601-1613 :  Mas Jolang
 • 1613-1645 : Sultan Agung
 • 1645-1677 Amngkurat I
 • 1677-1703 : Amangkurat II
 • 1703-1708 : Amangkurat III (sunan mas)
 • 1703-1719 : Paku Buwana I (Pangeran Puger)
 • 1704-1708 : Perang Mahkota I
 • 1719-1727 : Amangkurat IV
 • 1719-1723 : Perang Mahkota II
 • 1726-1749 : Paku Buwana II
 • 1749-1753 : Perang Mahkota III
 • 1749-1788 : Paku Buwana III
 • 1755 : Perjanjian Gianti. : Surakarta dan Yogyakarta
 • 1755-1792 : Hamengku Buwono I (Mangkubumi), Sultan Jogja
 • 1757 : Perdamaian Salatiga. berdirinya Mangkunegaran,
 • 1788-1820 : Paku Buwana IV
 • 1792-1810 : Hamengku Buwana II
 • 1811-1812 : Hamengku Buwana II
 • 1813 : Timbulnya Paku Alam, sebagian Yogyakarta. Pangeran Notokusumo sebagai Paku Alam I.
 • Sesudah 1813 : Raja-raja Mataram II yang terpecah empat itu silih berganti
 • 1938 : Paku Alam VIII
 • 1939 : Hamengku Buwana IX
 • 1944 : Paku Buwana XII
 • 1944 : Mangku Negara VIII
1569 Masehi

INDONESIA MERDEKA

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tepat pada tanggal 17 Agustus 1945.

Read more

1945